Mendel

Mendel razume i ugrađuje energiju u svoje setove kao niko drugi, stvarajući izuzetna plesna putovanja koja često rezultiraju nezaboravnim trenucima euforije. Od žurki na brodu u Brazilu, do njegovih all-nighter-a u Djoon-u, Giant Steps i Radio Radio-u, kada se sve spoji, Mendelova osetljivost čini ekstatičnu magiju na podijumu.

Albums

No posts were found for provided query parameters.