DJ Honta

Honta je jedan od najaktivnijh Zicer Inc. članova. Pored DJ-inga, osnivač je i hyperpop kolektiva akomeneželiš. Jedan je od autora hit pesme “Tekken”. Pored muzike bavi se i montažom i VFX-om.

Albums

No posts were found for provided query parameters.