Call Super

Ultra Energy Stage

„Napravio je način da se sve uklopi u njegov univerzum“
Call Super je glavni pokretač Josepha Richmonda Seatona, DJ-a i muzičara iz Londona koji je isklesao svoje mesto u pejzažu elektronske muzike. Definisan pažljivim pristupom kompoziciji, produkciji, likovnoj režiji i predstavljanju svog dela, svako izdanje obuhvata njegovu idiosinkratsku viziju. To je živopisni svet koji daje život senkama i baca maglu preko granica koje su postale tako uobičajena pojava u elektronskoj muzici.
Doveo je scenografe da rade u prostorima za muzičke izvođače i DJ-eve, pozvao umetnike i fotografe na izlaganje, maštao o instalacijama, pokazao svoje slike i odstupio od jasnih rasporeda vremena kako bi stvorio spontanost i pojačao neočekivano. Sve u njegovom životu proizilazi iz njegove akutne radoznalosti i sposobnosti da suptilno dislocira normu. On je prirodni muzički komunikator koji se gura u svom svetu, svetu koji je Call Super vodio ka spolja i gore.

Datum: Četvrtak 05. Avgust

Vreme: 05:00 - 07:30